Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


sobota, 16 lipca 2022

RUSZYŁA BUDOWA BOKSU NA POJEMNIKI ŚMIECIOWE

W miesiacu lipcu działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie przystapili do realizacji zadania inwestycyjnego podjetego na Walnym Zebraniu w m-cu kwietniu br. Zadaniem jest wykonanie boksu na pojemniki śmieciowe, który został ostatecznie usytuowany w południowej części Ogrodu. Zadanie jest finansowane ze środków włanych Rodzinnego Ogrodu Działkowego.