RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego      „Nadzieja” w Chocianowie:  • Prezes Zarządu – Zenon Bakalarz
  • Vice prezes Zarządu – Jacek Steć
  • Skarbnik Zarządu – Małgorzata Mędrek
  • Sekretarz Zarządu – Wiesław Brzozowski
  • Członek Zarządu – Zbigniew Demiańczuk