RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego      „Nadzieja” w Chocianowie:  • Prezes Zarządu – Zenon Bakalarz
  • Wiceprezes - Zbigniew Demiańczuk
  • Skarbnik Zarządu – Małgorzata Mędrek
  • Sekretarz Zarządu – Wiesław Brzozowski
  • Członek Zarządu – Marcin Śliwka