Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

TEREN ROD "NADZIEJA" JEST MONITOROWANY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej jako RODO), Rodzinny Ogród Działkowy ”Nadzieja” w Chocianowie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zarząd ROD „Nadzieja” w Chocianowie przy u. Trzebnickiej;

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dóbr przez administratora danych osobowych, a przepisy RODO w tym przypadku dopuszczają przetwarzanie danych osobowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.;

3. Monitoring obejmuje: większość alejek ogrodowych w ogrodzie, gdzie częściowo są uchwycone indywidualne działki, biuro Zarządu i plac imprezowy, boks z kontenerami na odpady, plac zabaw i bramy wjazdowe;

4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez 60 dni;

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do administratora, czyli Zarządu Ogrodu