Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

A R C H I W U M   ROK  2017 czwartek, 15 czerwca 2017 

KOMPOSTOWNIK  NA  DZIAŁCE

Apelujemy do wszystkich działkowców by poważnie potraktowali tzw. „Ustawę śmieciową”. 90% wytwarzanych śmieci w ogrodzie możemy „utylizować” we własnym zakresie poprzez kompostowanie odpadów organicznych.

Kompostowanie odpadów organicznych

W odpadach działkowych, jakie wytwarzamy - nawet do 90% stanowią odpady organiczne, które niejednokrotnie wrzucamy do pojemników na odpady bądź też palimy. Najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Otrzymany kompost jest nawozem organicznym najbardziej cenionym przez producentów żywności ekologicznej. W przeciwieństwie do pozostałych nawozów – sztucznych, a nawet organicznych przy nawożeniu kompostem nie istnieje obawa przedawkowania lub nieumiejętnego ich zastosowania. Przygotowanie kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.

Co to jest kompostowanie?

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. Składa się z dwóch głównych procesów - mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy ( nawet do 70oC) obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Proces kompostowania naturalnego w przyrodzie jest procesem ciągłym i polega na rozkładzie substancji z resztek roślinnych i zwierzęcych poddanych procesom biochemicznym i działaniu organizmów glebowych. Metoda kompostowania jest tylko sposobem aktywizacji i przyśpieszania naturalnych procesów rozkładu materii organicznej w przyrodzie, poprzez zapewnienie optymalnych warunków realizacji procesu na wydzielonej do tego niewielkiej powierzchni terenu

Co można kompostować?

Surowcami do przygotowania kompostu mogą być:
- wszelkie pozostałości zielone (pędy, liście, darń, trawa itp.),
- pozostałości ze zbiorów (resztki warzyw i owoców),
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
- inne odpady (słoma, wióry, kora, papier gazetowy itp.)
- organiczne odpady kuchenne,
- popiół drzewny, torf, nawozy mineralne, gnojówka, obornik.
Kompostować możemy niemalże wszystkie substancje organiczne, pod warunkiem że nie są skażone lub toksyczne.Do kompostowania nie powinniśmy dodawać resztek nieorganicznych. Nie można również dodawać kości i tłuszczy, które mimo organicznego pochodzenia bardzo długo się rozkładają i zanieczyszczają kompost. Nie dodajemy także resztek roślin porażonych przez choroby, chorych owoców łętów z pomidorów, materiałów nierozdrobnionych. Według większości ogrodników zalecane ogólne proporcje materiałów w kompoście wynoszą: - 80% odpadki organiczne, - 10% nawóz organiczny + mineralny, - 10% gleba.

Zalety kompostowania

- zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
- unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
- produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleby
- proste technologie kompostowania,
- niski koszt inwestycji i eksploatacji,
- łatwość składowania niewykorzystanego kompostu.

Technologie kompostowania

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostowniach przydomowych.
Zakładanie kompostownika może odbywać się od wiosny do jesieni, w okresach gdy temperatura jest powyżej zera. Zakładanie w okresie suchego lata będzie się bowiem wiązało z koniecznością systematycznego nawilżania w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności pryzmy. Na zimę stos kompostowy powinno się przykryć liśćmi, matami słomianymi, łętami ziemniaczanymi itp., aby również w tym czasie utrzymywała się temperatura, sprzyjająca rozkładowi materii organicznej dojrzewaniu kompostu. Przemarznięcie stosu kompostowego, podobnie jak przesuszenie, przerywa proces rozkładu materii organicznej.

Budowa stosu kompostowego polega na:

- wykonaniu warstwy drenażowej w celu odsączenia nadmiaru wody i ułatwienia cyrkulacji powietrza,
- wymieszaniu odpadów organicznych poprzez ułożenie na przemian warstw materiałów organicznych i odpowiednim ich zwilżeniu,
- okryciu całości pryzmy ziemią , torfem, matami lub słomą,
- wykonaniu rowków wzdłuż obu długich boków pryzmy, gdy istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się wody i podtapiania warstwy drenażowej,
- wszystkie warstwy pryzmy należy w miarę możliwości ułożyć w ciągu jednego dnia. Przekrój poprzeczny pryzmy powinien mieć kształt zaokrąglonego trapezu o wysokości 1-1,2m i szerokości podstawy dolnej 1,5-2,0m i ok. 40 cm górnej.
Długość pryzmy jest zupełnie dowolna i zależy od ilości zebranego materiału.
Przyśpieszenie wytwarzania kompostu można uzyskać poprzez wprowadzenie do pryzmy preparatów biodynamicznych sporządzonych z ziół (krwawnika, rumianku, pokrzywy, skrzypu itp.) lub mieszanek bakteryjnych np. KOMPOSTIN, ACTIVIT itp.. stosując je nie ma potrzeby przerabiania pryzmy kompostowej, a materie organiczną można dodawać przez cały sezon dbając o odpowiednią wilgotność pryzmy i dostęp powietrza poprzez jej lekkie wzruszenie widłami. Do przykrycia pryzmy zamiast słomy można powierzchnię pryzmy obsiać mieszanką roślin motylkowych biorąc nasiona w ilości: 1 część peluszki, 2 części wyki i 2 części bobu. Rośliny motylkowe korzystają z azotu z powietrza, dzięki działalności żyjących na ich korzeniach bakterii brodawkowych, a więc nie czerpią z kompostu, a dają cień i ograniczają wzrost chwastów na pryzmie.
Zamiast nieestetycznych pryzm kompostowych można zbudować kompostownik z drewna , cegły lub płyt betonowych, lub kupić gotowy. Budując należy pamiętać, aby jeden z boków można było otwierać lub rozebrać w celu przerobienia pryzmy kompostowej, w ścianach należy umieścić otwory umożliwiające wentylację, a dla ochrony przed silnymi deszczami zaleca się stosować zdejmowany daszek.

Zalecenia

Zaleca się aby objętość kompostu nie była mniejsza niż 1m3. Gdy stos osiągnie do 2/3 jego pierwotnej wysokości , należy zastosować zabieg przełożenia go i powtórnego uformowania w taki sposób, aby materiały znajdujące się na powierzchni umieścić na spodzie nowej pryzmy, a składniki ze środka stosu pierwotnego wydobyć na wierzch - wprowadza się wówczas nową porcję powietrza do kompostu i rozluźnia osiadające pod własnym ciężarem materiały. Jeżeli okaże się, że składniki kompostu są zbyt przesuszone – co opóźnia ich rozkład- należy je w trakcie formowania nowej pryzmy obficie zlać wodą, gnojówką lub przefermentowanym wyciągiem z pokrzywy. Nowa pryzma na ogół jest niższa ( 0,8 – 1,0m) i krótsza niż poprzednia, gdyż część materiałów już się rozłożyła, zmniejszając objętość stosu. Po uformowaniu okrywamy ją. Jeśli kompost zawiera dużo materiałów niewystarczająco rozdrobnionych, a także zdrewniałych, które rozkładają się powoli, to konieczne jest dwu-, a nawet trzykrotne przerobienie pryzmy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kompostowania

1. Czy kompost śmierdzi?
Dobry kompost nigdy nie ma nieprzyjemnego zapachu i ma „ziemisty” zapach. Jeśli jednak nasza pryzma zaczyna śmierdzieć to znaczy, że tworzy się zgnilizna. Jeśli czujemy zapach amoniaku – pryzma ma za dużo azotu – można dodać odrobinę trocin podczas obracania.. Jeśli czujemy zapach zgniłych jaja – należy wówczas zapewnić lepsze napowietrzanie materiału kompostowego. Prawidłowe kompostowanie , polega na dobrym połączeniu ciepła, wilgoci i tlenu tak, aby bakterie i drobnoustroje mogły dobrze wykonywać swoją pracę. Bakterie rozpoczynają proces kompostowania. Bakterie tlenowe potrzebują powietrza do życia, podczas gdy bakterie beztlenowe mogą przeżyć bez niego. Bakterie tlenowe są szczególnie przydatne, ponieważ działają szybciej niż ich beztlenowi kuzyni i nie wytwarzają zapachu podczas wykonywanej pracy. Jeśli kompost zaczyna wytwarzać nieprzyjemny zapach, oznacza to, że nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Rozwiązanie? Bierz widły i przerzuć stos.
2. Czy można kompostować w zimie?
Tak, można kompostować na zimę. Oczywiście, w niższych temperaturach proces ten znacznie spowalnia. Podczas łagodnych zimowych dni, mikroorganizmy w kompoście będą nadal działały ale trochę wolniej.
3. Co można kompostować?
Prawie wszystko. Skoszoną trawę, liście, resztki roślin ozdobnych i warzyw bez objawów chorób, chwasty, które nie zawiązały jeszcze nasion, odpadki kuchenne bez mięsa, fusy, skorupki jaj, obierki z warzyw i owoców ale bez cytrusów, resztki potraw, chleb, czysty papier, większość gazet tekturę ale bez farby, popiół z kominka, trociny.
4. Czego nie można kompostować ?
Jest kilka rzeczy, które nigdy nie powinny znaleźć się w kompoście.
Chore rośliny, owoce i warzywa nie powinny być kompostowane, ponieważ dalej mogą roznosić chorobę, skórki owoców cytrusowych gdyż obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie, chwasty, które zawiązały już nasiona, mięso i kości, popiół z innych materiałów niż drewno, resztki roślin potraktowane chemikaliami takimi jak herbicydy lub pestycydy.
5. Czy ważne jest w jakiej kolejności dodawane są materiały organiczne?
Zazwyczaj na dno kompostownika warto położyć ok. 20 cm połamanych gałęzi , najgrubsze układając na samym spodzie. Kolejna warstwa to materiał pochłaniający wodę i substancje mineralne – torf, ziemia ogrodowa, słoma, częściowo rozłożony kompost, skoszona trawa. Potem wrzucamy na zmianę warstwy naszych odpadków. Dobrze jest dodawać też nieco gotowego kompostu z wcześniejszej pryzmy. Całość okrywamy ziemią lub innym materiałem, i profilujemy ją tak aby woda opadowa ściekała do wnętrza pryzmy.
6. Gdzie powinien stać kompostownik w słońcu czy w cieniu?
Można umieścić kompostownik i w słońcu i w cieniu. Wprawdzie w słońcu proces kompostowania będzie przyspieszony, gdyż bakterie w wyższej temperaturze pracują szybciej ale i przyspieszy wysuszenie kompostu, dlatego należy pamiętać aby utrzymywać stałą wilgoć.
7. Czy muszę mieszać kompost?
Jeśli chce się mieć kompost dość szybko, obracanie przyspiesza ten proces.
8. Czy muszę kupić specjalny pojemnik do kompostu?
Matka Natura nigdy nie używała specjalnych pojemników do rozkładania własnych resztek i odpadków. Jednak domowe rzeczy z drewna lub ogrodzenie z siatki, pomogą Ci zbudować kompostownik. Plastikowe kompostowniki to już miły luksus, jeśli możesz sobie na to pozwolić. Kompost jest łatwo dostępny, a najfajniejsze jest to, że proces kompostowania jest znacznie szybszy. Z pojemnika bębnowego, można mieć kompost gotowy w ciągu kilku miesięcy, natomiast kompost pozostawiony Matce Naturze może trwać cały sezon ogrodniczy. Wybór należy do Ciebie. Tak czy inaczej kompostowanie może być łatwe i satysfakcjonujące. Jest wiele dobrych powodów, aby rozpocząć kompostowanie w ogóle.

poniedziałek, 08 maja 2017 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD "NADZIEJA"

W dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.30 ( w II terminie) w biurze Zarządu ROD „Nadzieja” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r.. Zebranie podjęło 7 Uchwał w tym: zatwierdzające sprawozdania i plany pracy oraz ustalające opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców w 2017 r. Szczegóły przedstawia załączony protokół z przebiegu Zebrania. 


Chocianów, 21 kwietnia 2017 r.

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nadzieja” w Chocianowie z dnia 21.04.2017 r.

 Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 16 działkowców, co stanowi 6,08% ogółu. W Zebraniu nie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, mimo prawidłowego zawiadomienia.
    Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta została powołana Pani Stanisława Koczur.
    Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Domagalski Zygmunt – przewodniczący i Pan Demiańczuk Zbigniew – sekretarz. Komisja Wyborcza została wybrana w składzie: Pani Małgorzata Mędrek i Pan Tadeusz Korzeniowski. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Tadeusza Duszeńko – jako przewodniczącego i Panią Marię Piech jako sekretarza.
    Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2016 r. przedstawił Prezes Pan Zenon Bakalarz. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2016 r. przedstawiła księgowa Pani Stanisława Koczur. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Pani Halina Jończyk. Następnie Prezes Pan Zenon Bakalarz przedstawił plan pracy Zarządu na 2017 r. a Pani Stanisława Koczur przedstawiła preliminarz finansowy na 2017 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
    Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Zygmunt Domagalski przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem ustawy śmieciowej oraz zamykania bram i furtek na terenie ogrodu. Poruszane były również sprawy związane z wykonywaniem prac na rzecz ogrodu i zbierania środków finansowych na wykonanie remontu budynku administracyjnego od strony zewnętrznej Ocieplenie i remont dachu).
    Zarząd nie podejmuje działań inwestycyjno-modernizacyjnych w bieżącym roku.
    Po dyskusji przystąpiono do dokonania wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. (w ubiegłym roku Pan Marcin Czerep – członek Komisji Rewizyjnej, złożył rezygnację z członkowstwa i prawa użytkowania działki, co jednocześnie spowodowało wakat osobowy w Komisji). Komisja Wyborcza zaproponowała by w skład Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Zbigniew Demiańczuk (innych kandydatur nie zgłoszono). W wyniku głosowania (jednogłośnie) Pan Zbigniew Demiańczuk został wybrany jako członek Komisji Rewizyjnej.
    Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
 - Uchwała Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 3/2017 w sprawie planu pracy na 2017 r – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 5/2017 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 6/2017 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej.  - Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 7/2017 w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Demiańczuka w skład Komisji Rewizyjnej– przyjęto jednogłośnie
    Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pan Tadeusz Duszeńko – jako Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania.


Załączniki stanowią:

 • Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
 • Regulamin Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2016 r.
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2016 r.
 • Plan pracy Zarządu ROD na 2017 r.
 • Preliminarz finansowy na 2017 r.
 • Protokół Komisji Mandatowej.
 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
 • Protokół Komisji Wyborczej
 • Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
 • Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja” 1- 7.
 • Ankieta Członka Komisji Rewizyjnej wybranego podczas Zebrania                         

Protokolant                                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania

21-04-2017 r.