RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja”
59-140 Chocianów ul. Trzebnicka


NIP: 692-219-20-86       Regon 01331200500000
SANTANDER POLSKA nr konta   16 1090 2109 0000 0001 4792 9796 

KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000293886

Telefony
Prezes 606 354 892
Vice-Prezes ---------- 
Skarbnik 667 361 387

Adres korespondencyjny:
59-140 Chocianów 
ul. Żeromskiego 2/5 

www.nadzieja24.pl

e-mail - zenek521014@wp.pl