RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja”
59-140 Chocianów ul. Trzebnicka


NIP: 692-219-20-86       Regon 01331200500000
BS Wschowa O/ Chocianów nr konta 46866900010162236220000001 

KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000293886

Telefony
Prezes 606 354 892
Vice-Prezes 512 422 602
Gł. Księgowy 608 032 180

Adres korespondencyjny:
59-140 Chocianów 
ul. Żeromskiego 2/5 

www.nadzieja24.pl

e-mail - zenek521014@wp.pl