Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” jest położony w południowo-wschodniej części Chocianowa, posiada status ogrodu miejskiego i liczy 186 działek. Zajmuje 7,2 ha i posiada własną infrastrukturę: ogrodzenie zewnętrzne, nawodnienie, sieć energetyczną, monitoring i zabudowania gospodarczo-administracyjne. Ogród jest integralną częścią naszego miasta i oprócz tradycyjnych nasadzeń i upraw - spełnia funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla wielopokoleniowych rodzin działkowców. Jest miejscem spacerów i oazą zieleni dla lokalnej społeczności a przede wszystkim okolicznych osiedli mieszkaniowych. Ogród dzięki staraniom Zarządu i działkowców jest bardzo zadbany, rozwija się z każdym rokiem, zyskując na atrakcyjności i funkcjonalności. Ogród powstał w 1984 r. a  pierwszym prezesem Zarządu był Franciszek Fedorski. W kolejnych latach funkcję tę sprawowali: Wiesław Radojewski i Tadeusz Korzeniowski, a obecnie prezesem jest Zenon Bakalarz.