Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie:


Prezes Zarządu – Zenon Bakalarz
Wiceprezes - Zbigniew Demiańczuk
Skarbnik Zarządu – Małgorzata Mędrek
Sekretarz Zarządu – Marcin Śliwka

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krystyna Pętal
Vice przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusława Smalec
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Lech Jankowiak