Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


DYŻURY W OGRODZIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja w Chocianowie informuje, że w sezonach letnich, począwszy od 1 marca 2017 r. w każdą środę w godzinach 17.00 do 17.30 w biurze Zarządu prowadzone są dyżury, podczas których działkowcy z naszego Ogrodu, będą mogli składać zapytania, skargi bądź uwagi dotyczące funkcjonowania Ogrodu. Zapraszamy.