Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


Chronologia wydarzeń

1984 (maj) – powstanie ogrodu

1984 (październik) – pierwsze Walne Zebranie działkowców, nadanie imienia „NADZIEJA”, a prezesem Zarządu zostaje Franciszek Fedorski

1985 (marzec) – wykonanie ogrodzenia przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych

1986 (luty) – firma „Wodrol” na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu PZD w Legnicy - wywierciła i przekazała w użytkowanie kilka pomp „abisynek”

1986 (sierpień) – miejscowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje sprzęt do urządzenia placu zabaw

1987 (marzec) – przejęcie w użytkowanie kolejnej partii pomp

1988 (kwiecień) – Walne Zebranie pozytywnie ocenia prace Zarządu pierwszej kadencji, a prezesem Zarządu zostaje Wiesław Radojewski

1988 (maj) – powstaje projekt budowy budynku administracyjno-gospodarczego autorstwa Zbigniewa Machonia

1988 (czerwiec) – uzyskano zgodę i rozpoczęto budowę sieci energetycznej. Urząd Miejski sfinansował doprowadzenie energii do ogrodu.

1989 (kwiecień) – przystąpiono do budowy budynku administracyjno-gospodarczego

1989 (czerwiec) – oddano do użytku parking w sąsiedztwie ogrodu

1989 (grudzień) – prezes Zarządu Ogrodu Wiesław Radojewski uczestniczy w III Zjeździe Działkowców w Warszawie

1990 (kwiecień) – pierwszym ośmiu działkowcom udostępniono dostęp do energii elektrycznej

1990 (kwiecień) – zrekultywowano i obsadzono żywopłotem pas zieleni, między ogrodem a drogą komunikacyjną, chroniący działki przed szkodliwym działaniem spalin

1990 (maj) – pierwsze uczestnictwo w wojewódzkim konkursie o miano „Najlepiej zagospodarowanego ogrodu w województwie legnickim”, którego efektem jest zajęcie 4-go miejsca

1991 (wrzesień) – pierwsza wystawa plonów i impreza dla działkowców na terenie ogrodu

1991 (październik) – pierwsza wycieczka dla działkowców do Poznania na targi POLAGRA

1992 (kwiecień) – Prezesem Zarządu zostaje Tadeusz Korzeniowski

1992 (wrzesień) – oddany zostaje do użytku budynek administracyjno-gospodarczy

1993 (maj) – uczestnictwo w wojewódzkim konkursie o miano „Przodujący Ogród w Województwie” i ostatecznie zajęcie 3-go miejsca

1994 (maj) – pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim o miano „Przodujący Ogród w Województwie Legnickim”

1994 (czerwiec) – trzecie miejsce w konkursie na szczeblu krajowym o miano „Przodujący Ogród w Kraju”

1994 (wrzesień) – jubileusz 10-cio lecia istnienia ogrodu – wielka impreza dla działkowców z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady PZD, województwa legnickiego i władz lokalnych

1995 (kwiecień) – powstaje projekt i działkowcy przystępują do budowy sanitariatu

1995 (maj) – ponownie pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim o miano „Przodujący Ogród w Województwie Legnickim”

1996 (kwiecień) – Tadeusz Korzeniowski ponownie zostaje wybrany prezesem Zarządu

1997 (wrzesień) – wielka akcja działkowców z „Nadziei” na rzecz powodzian

1997 (sierpień) – „Nadzieja” głównym organizatorem obchodów jubileuszu 100-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce – spotkanie pokoleń w Chocianowskim Ośrodku Kultury

1977 (październik) – wyjazd do Poznania na targi Rolno-Przemysłowe i Międzynarodową Wystawę Kwiatów POLAGRA 77

1998 (maj) – pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim o miano „Przodujący Ogród w Województwie Legnickim”

1998 (wrzesień) „Biesiada na trawie” wielki festyn z okazji Dni Działkowca

1998 (wrzesień) delegacja z „Nadziei” uczestniczy w obchodach Dni Działkowca w Warszawie

1999 (maj) – pierwsze miejsce w konkursie o miano „Przodujący Ogród w Okręg Legnickim”

1999 (wrzesień) – jubileusz 15-lecia istnienia ogrodu – uroczyste spotkanie w Domu Działkowca „Stokrotka”, wystawa plonów, gry i konkursy oraz zabawa dla działkowców

1999 (październik) – działkowcy z Nadziei ponownie na Targach POLAGRA w Poznaniu

2000 (sierpień) – powstaje projekt i przystąpiono do modernizacji sieci elektrycznej w ogrodzie mający na celu przeniesienie liczników z altanek na zewnątrz (3 etapy)

2000 (wrzesień) – wycieczka dla działkowców do Książa koło Wałbrzycha

2001 (kwiecień) – Tadeusz Korzeniowski ponownie wybrany prezesem Zarządu

2001 (wrzesień) tradycyjna już zabawa dla działkowców z konkursami i wystawą plonów

2001 (październik) – zakończono I-szy etap modernizacji sieci elektrycznej

2002 (wrzesień) – działkowcy uczestniczą w akcji „Nadzieja Dzieciom”

2003 (październik) – zakończono II-gi etap modernizacji sieci elektrycznej

2004 (kwiecień) – Tadeusz Korzeniowski składa rezygnację z funkcji prezesa Zarządu – tymczasowo funkcję prezesa przejmuje dotychczasowy vice prezes – Wiesław Radojewski

2004 (czerwiec) – Zarząd powierza funkcję prezesa Zygmuntowi Domagalskiemu

2004 (wrzesień) – jubileusz 20-lecia istnienia ogrodu – uroczyste spotkanie w Chocianowskim Ośrodku Kultury, wystawa plonów, gry, imprezy dla dzieci, konkursy oraz festyn dla działkowców na terenie ogrodu „Nadzieja”

2005 (kwiecień) – Zygmunt Domagalski rezygnuje z funkcji prezesa Zarządu. Prezesem ponownie zostaje Tadeusz Korzeniowski

2006 (czerwiec) – podpisano porozumienie ze Szkołą Podstawową, udostępniając 3 arową działkę na potrzeby Szkoły w celu zrealizowania projektu unijnego

2005 (październik) – wyjazd na Targi POLAGRA-FARM i Krajową Wystawę Kwiatów do Poznania

2005 (październik) – zakończono III-ci i ostatni etap modernizacji sieci elektrycznej

2006 (kwiecień) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera nowy Zarząd, a funkcję prezesa Zarządu przejmuje Wiesław Radojewski

2006 (maj) – wykonano projekt i przystąpiono do I etapu budowy systemu drenażowego, odwadniającego południowo-wschodnią część ogrodu

2006 (wrzesień) – „Dni Działkowca na murawie”– imprezy sportowe w ogrodzie i zabawa dla działkowców

2006 (październik) - zakończono II etap budowy systemu drenażowego, odwadniającego południowo-wschodnią część ogrodu

2007 (czerwiec) – remont dachu budynku administracyjno-gospodarczego z wymianą papy i opierzeń, a także wymiana drzwi wejściowych do budynku

2007 (wrzesień) – pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o miano „Najpiękniejszy Ogród w Chocianowie”

2008 (czerwiec) – udział w powiatowym konkursie i zdobycie pierwszego miejsca, mocno dystansując wszystkie ogrody w powiecie polkowickim (nagroda – kosiarka samojezdna wartości 4 500 zł)

2008 (wrzesień) – czynny udział w Diecezjalnych Dożynkach organizowanych w Chocianowie

2009 (kwiecień) – przeprowadzenie generalnego przeglądu sieci elektrycznej wraz pomiarami

2009 (maj) – drugie miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym i nagroda w wysokości 2 500 zł

2009 (czerwiec) – wymiana siatki w ogrodzeniu na odcinku ok. 300 mb od strony południowej ogrodu

2009 (sierpień) – zakup i instalacja blaszaka o powierzchni 15m2 jako dodatkowego pomieszczenia gospodarczego dla potrzeb ogrodu

2009 (wrzesień) – jubileusz 25-lecia istnienia ogrodu – uroczyste spotkanie w Chocianowskim Ośrodku Kultury wraz z wystawą plonów. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy - uroczystość dwudniowa powiązana z Miejsko-Gminnymi Dożynkami Rolniczymi. Po raz pierwszy w historii chocianowskich dożynek starościną dożynek jest działkowiczka z „Nadziei” - Wanda Łabiak

2010 (kwiecień) – prezesem Zarządu po czteroletniej przerwie zostaje Tadeusz Korzeniowski

2010 (czerwiec) – wymiana instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-gospodarczym

2010 (sierpień) – III miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym (nagroda – kosiarka spalinowa)

2011 (sierpień) – ponownie zajęcie III miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym (nagroda – 16 krzeseł do biura Zarządu)

2012 (sierpień) – II miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, w wyniku czego zlecono wykonanie i wymianę wszystkich bram i furtek w Ogrodzie

2012 (wrzesień) – spotkanie działkowców z władzami powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu

2013 (sierpień) – IV miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, a jako nagrodę rzeczową ogród otrzymałał rozdrabniacz do gałęzi wartości 2 500 zł

2013 (wrzesień) – spotkanie działkowców z władzami związku, powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu. 10-ciu działkowców otrzymało dyplomy uznania za wspaniale uprawiane działki.

2013 (październik) - nasz działkowiec Zygmunt Domagalski jako delegat "Nadziei" uczestniczy w ogólnokrajowej manifestacji działkowców pod Sejmem i Urzędem Rady Ministrów w Warszawie w obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

2013 (październik) - Zarząd rozpoczął przygotowania do obchodów 30-to lecia Ogrodu, które będziemy obchodzić w przyszłym roku.

2014 (czerwiec) – na terenie ogrodu zorganizowano I Bieg Małego Działkowca

2014 (sierpień) – obchody jubileuszu XXX-lecia istnienia ogrodu Nadzieja – uroczyste spotkanie działkowców z władzami Związku, Starostwa, Miasta i Gminy oraz lokalnych instytucji w Chocianowskim Ośrodku Kultury. Wiele odznaczen dla działkowców. Wspaniałe wystawy: plastyczna i fotograficzna. Również okazała wystawa plonów.

2015 (kwiecień) – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Nowym Prezesem Zarządu zostaje Zenon Bakalarz. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej powierzono ponownie Halinie Jończyk.

2015 (czerwiec) – na terenie ogrodu odbył się II Bieg Małego Działkowca. Uczestniczyło w nim ponad 40 dzieci w czterech kategoriach wiekowych.

2015 (lipiec) – przystąpiono do wykonania kapitalnego remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą wyposażenia.

2015 (sierpień) – III miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, z nagrodą wartości 2 500 zł, z której sfinansowano zakup mebli do pomieszczenia biurowego w budynku administracyjnym ogrodu.

2015 (wrzesień) – spotkanie działkowców z władzami związku, powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu. 8-iu działkowców otrzymało dyplomy uznania za prace społeczne na rzecz ogrodu.

2016 (kwiecień) – ponad setka dzieci ze Szkoły Podstawowej wzięła udział w biegach krótko i długodystansowych alejkami Ogrodu „Nadzieja” w ramach obchodów „Dni Ziemi”.

2016 (sierpień) – V miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, z nagrodą wartości 1 800 zł, z której sfinansowano wykonanie i zainstalowanie kolejnej bramy wjazdowej do ogrodu.

2016 (wrzesień) – spotkanie działkowców z władzami związku, powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu. W spotkaniu uczestniczyła duża grupa działkowców z zaprzyjaźnionego Ogrodu „Tulipan” z Bolesławca z prezesem Jerzym Zającem na czele.

2017 (maj) – dzieci ze Szkoły Podstawowej wzięły udział w biegach krótko i długodystansowych alejkami Ogrodu „Nadzieja” w ramach obchodów „Dni Ziemi” i „Dnia Dziecka”.

2017 (czerwiec) – wiercenie studni i wykonanie zasilania wodnego (w tym instalacja hydroforu) i kanalizacyjnego w budynku administracyjnym.

2017 (lipiec) wyróżnienie w konkursie na szczeblu Okręgu Legnickiego i nagroda w wysokości 700 zł.

2017 (sierpień) – III miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, z nagrodą wartości 2 500 zł,

2017 (wrzesień) – spotkanie działkowców z władzami związku, powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu. W spotkaniu już tradycyjnie uczestniczyła grupa działkowców z zaprzyjaźnionego Ogrodu „Tulipan” z Bolesławca z prezesem Jerzym Zającem na czele.

2018 (czerwiec) – Trzeci Bieg Małego Działkowca. Kolejna wspaniała zabawa dla dzieci na terenie Ogrodu "Nadzieja"

2018 (sierpień) – IV miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, z nagrodą wartości 2 000 zł. i wyróżnienie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w konkursie o miano „Najlepszy Ogród Okręgu Legnickiego” z nagrodą w wysokości 1 000 zł. Pieniądze te były częściowym wkładem do kupna nowego traktorka – kosiarki, którym będziemy sukcesywnie kosić alejki ogrodowe.

2018 (wrzesień) – tradycyjne spotkanie działkowców z władzami powiatu oraz miasta i gminy na terenie Ogrodu. Nie obyło się również bez obecności działkowców z Ogrodu „Tulipan”. Tydzień wcześniej również delegacja z naszego Ogrodu, gościła w Bolesławcu.

2019 (kwiecień) – Walne Zebranie wybiera ponownie Zenona Bakalarza na prezesa Zarzadu. Funkcję wiceprezesa będzie pełnił - Jacek Steć. Walne Zebranie podejmuje uchwałę, zwiazaną z monitoringiem Ogrodu.

2019 (czerwiec) – Czwarty Bieg Małego Działkowca. Już cykliczna i wspaniała zabawa dla dzieci na terenie Ogrodu "Nadzieja".

2019 (lipiec) – rozpoczeto I etap inwestycji zwiazanej z monitoringiem Ogrodu. Zakupiono osprzęt i zainstalowano 3 punkty z kamerami.

2019 (wrzesień) – obchody jubileuszu 35-lecia istnienia Ogrodu. Wszystkie uroczystości odbyły sie na terenie Ogrodu z zabawą dla działkowcó włącznie.

2020 (kwiecień) - z powodu pandemii COVID-19 Walne Zebranie Sprawozdawcze, planowane na kwiecień - zostało odwołane.

2020 (lipiec) drugi etap inwestycji zwiazanej z monitoringiem Ogrodu. Wykonano dwa kolejne punkty monitorujace ogród w jego centralnej części.

2020 (wrzesień) Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło sie dopiero we wrześniu z zachowaniem przepisów epidemiologicznych

2021 (czerwiec) - przystąpienie do III  etapu monitoringu ogrodu (sprzet zkupiony, ale nie zamontowany ze wzgledu na epidemię).

2022 (lipiec) - podpisano umowę z firmą usługową wyworzącą śmieci i przystąpiono do budowy boksu na śmietniki.

2022 (sierpień) - zakończono "III etap monitoringu ogrodu". zainstalowano kupione w poprzednim roku elementy.

2022 (wrzesień) - obchody "Dni Działkowca" z udziałem kilku zasłużonych działkowców, którym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.